Stage X West

start: Milan (Italy)
6/3/2023
finish: Paris (France)
6/16/2023
distance: 900 km
leader: Wojciech Wrześniak

Uczestnicy

Blog

Zobacz wszystkie